Er du gift med din partner? Hvis ikke er en ægtepagt nok en god ide

Denne artikel indeholder reklamelinks

Ægtepagt

Det er en rigtig god ide for mange par, der lever sammen, men ikke er gift, at kigge på at få en ægtepagt. Ægtepagter er noget, der ofte er et stort stridsspørgsmål i især amerikansk kultur, og det er et klassisk plotpunkt i film og serier fra det store land.

I virkeligheden er det dog ikke så dramatisk, som det ser ud i serierne fra USA.

En ægtepagt er – groft sagt – bare en aftale om, hvad der skal ske med bestemte ting i bestemte situationer. Oftest er der tale om, hvad der skal ske, når den ene af parterne dør.

Især når man ikke er gift med sin partner, er det en god ide at lave en ægtepagt, fordi arvereglerne ikke tilgodeser ens partner, hvis man ikke er gift. Det gælder især, når man har børn.

Arven går til børn og ægtefælder

Har man ikke et testamente vil de almengyldige arveregler træde i kraft. De betyder, at det er børn og ægtefælder, der får den afdødes værdier, når der sker et dødsfald.

I dagligdagen kan det sagtens være noget, man ikke tænker over, fordi man deler alt ligeligt i hverdagen.

Noget som pensionsopsparinger er dog som udgangspunkt særeje. Det vil sige, at det kun er den ene i et par, der har ejerskab over opsparingen. Hvis man ikke er gift, vil man altså ikke som udgangspunkt overtage den, hvis ens partner skulle dø.

Bliver vi i det eksempel, kan det betyde, at man kommer til at stå alene med de udgifter, man før var fælles om, men en pensionsopsparing vil gå til børn eller andet familie – fordi man ikke er blevet gift med sin partner.

Her vil man kunne lave en ægtepagt, som sikrer, at også ens partner har ejerskab over hele eller en del af ens egen pensionsordning.

Ofte sammen med testamenter

Testamente

Netop fordi ægtepagter kan komme i spil i nogle af de svære situationer i livet, vil man også snakke om testamente, når man snakker om ægtepagter. Testamenter kan på nogle områder håndtere lidt af de samme udfordringer, som en ægtepagt kan.

I forhold til testamenter er der dog også nogle flere muligheder, fordi man på den måde kan gå ind og ændre ved den standardfordeling, der er i arveloven.

Der er ikke fuldstændig ubegrænset råderum, men der er betydelig plads til personlige ønsker, hvis man laver et testamente.

Det kan have indflydelse på, hvordan der tages højde for sammenbragte børn, man kan lade nogen arve, som ellers ikke vil få noget, og man kan arrangere, at en partner får lov til at bo i den fælles bolig, selvom partneren ikke ejer boligen. I det sidste tilfælde skal man dog være gift.

Advokaten kan rådgive dig om ægtepagter og testamenter

Der er mange ting at tage højde for, når du gerne vil sikre dig selv og din familie. Det handler nemlig om at få ro i hovedet, som denne advokat i Hadsten skriver det, og det er ikke tilfældigt, at vi nævner en advokat.

Netop fordi der er så mange ting at tage højde for, og der er en del lovgivning på området, kan det være svært at kaste sig ud i selv.

Det er for langt de fleste en klar anbefaling at kontakte en advokat, som kender til lovgivningen og systemerne omkring ægtepagter og testamenter. De vil vide, hvad der er af muligheder og begrænsninger, og hvordan det påvirker din situation.

Advokater kan altså hjælpe med konkret vejledning og rådgivning om den situation, du står i, og de ønsker du har.