Er du mentalt sund?

Mental sundhed

Mental sundhed handler om, at man har det godt med sig selv og sit liv. Når man er mentalt sund, er man i stand til at håndtere dagligdagens udfordringer, og man fungerer godt i samspil med andre. Mental sundhed handler i bund og grund om, at man har det godt med sig selv og sammen med andre.

Hvad påvirker din mentale sundhed?

Der er flere forskellige faktorer, der kan påvirke din mentale (eller psykiske) sundhed. På Socialstyrelsens vidensportal inddeles mental sundhed i tre forskellige niveauer: Individuelt, socialt og strukturelt.

På det individuelle niveau handler det om dine gener, biologi og psyke, og dækker eksempelvis over troen på dine egne evner. På det sociale niveau handler det om dine relationer til andre mennesker, eksempelvis til familie og venner. På det strukturelle niveau handler det om de overordnede samfundsmæssige rammer.

Er din mentale sundhed ikke i top, er der altså tre forskellige områder, der kan arbejdes på. På det strukturelle niveau, har du ikke selv så stor indflydelse, da det i højere grad handler om de initiativer regeringen eller kommunen igangsætter for eksempelvis at mindske sygefravær eller øge beskæftigelsen. Her er der altså tale om initiativer målrettet en bred befolkningsgruppe.

Hvordan kan du styrke din mentale sundhed?

For at fremme din egen mentale sundhed, er der flere ting, du kan gøre på både det individuelle og sociale niveau. På det individuelle niveau handler det om at gøre noget for dig selv. Dette er særligt med henblik på at styrke eller ændre din psyke. Sundhed handler om at være aktiv. På samme måde handler mental sundhed om at gøre noget aktivt.

En sund livsstil kan bidrage til en styrket mental sundhed. Fysisk aktivitet udløser endorfiner, som også kaldes for kroppens egne lykkepiller. Endorfiner sørger for, at vi føler os glade og lykkelige – og derfor er det også godt for vores mentale sundhed.

Men hvad nu, hvis der er noget, der holder os tilbage fra at være fysisk aktive? Hvad kan man så gøre? Nogle mennesker kan ikke overskue fysisk aktivitet, enten fordi de er usikre på sig selv, fordi de føler, at alle andre kigger på dem, eller fordi de føler sig stressede, energiforladte eller deprimerede.

Hypnoterapi kan hjælpe mod de mentale barrierer

Hypnose kan hjælpe til mental sundhed

Har man lavt selvværd, angst eller føler man sig stresset, har man måske svært ved at komme ud af døren og gøre noget godt for sin mentale sundhed. Der kan være nogle tidligere oplevelser, der sidder i ens ubevidsthed, som gør, at man er tilbageholdende, eller at man har svært ved at bryde nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Her kan hypnoterapi være løsningen til at komme videre.

Med hypnoterapi arbejdes der gennem hypnose med din ubevidsthed. Hypnoterapi kan altså anvendes til at omprogrammere de dårlige adfærdsmønstre og i stedet skabe positive forandringer. For at få succes med hypnoterapi kræver det dog, at man er åben over for denne behandlingsform. Hypnoterapi som behandlingsform er noget, som mange er uvidende og kritiske omkring, og derfor er der mange, der ikke har tiltro til denne behandlingsform. Undersøgelser har dog vist, at hypnoterapi kan være særdeles effektivt.

ABC for mental sundhed

I Socialstyrelsens vidensportal kan man læse om ABC for mental sundhed, som er udviklet i Australien. ABC står for act, belong og commit, og dækker over de tre forskellige niveauer, som tidligere beskrevet. Gennem disse tre ord eller temaer, kan man styrke sin mentale sundhed.

Act handler om at gøre noget aktivt. Det behøver ikke være fysisk aktivitet, det kan også være mentalt, socialt eller spirituelt.

Belong handler om de sociale relationer. Det handler om at gøre noget sammen med andre, og derigennem få følelsen af at være en del af et fællesskab. Det kan både være sammen med sin familie, sine venner eller gennem en forening.

Commit handler om at gøre noget meningsfuldt. Det kan være forskellige aktiviteter, som styrker følelsen af, at der er et formål med livet. For nogen handler det eksempelvis om at hjælpe andre, der er dårligere stillet end en selv – både på nationalt og internationalt plan. Det kan også være, at man vil fordybe sig i en hobby. Det handler om at gøre noget, der giver mening for dig selv.