Gode råd til en god mental sundhed

Denne artikel indeholder reklamelinks

En god mental sundhed er ligeså vigtig som en god fysisk sundhed. Læs her, hvad du kan gøre for at styrke din mentale sundhed.

mental sundhed

Mental sundhed defineres af Sundhedsstyrelsen som en trivselstilstand, hvor en person har mulighed for at udfolde sine evner, kan håndtere hverdagens udfordringer og indgå i fællesskab og sociale relationer med andre personer.

En god mental sundhed spiller således også en afgørende rolle for en persons livsglæde og livskvalitet. Omvendt kan en dårlig mental sundhed medføre en øget risiko for blandt andet at udvikle psykiske sygdomme som angst og depression.

En god mental sundhed er derfor ligeså vigtig som en god fysisk sundhed. Derfor kan du herunder læse mere om, hvad der kan være med til at fremme en god mental sundhed, og hvad du selv kan gøre for at styrke din mentale sundhed.

Hvad kan være med til at give en god mental sundhed?

Der er flere forskellige faktorer både på det individuelle plan, men også i forhold til dine omgivelser, som kan være med til at fremme en god mental sundhed.

På det individuelle plan er det blandt andet ting som en positiv selvopfattelse, tro på egne evner, evne til at skabe relationer, en følelse af mening og sammenhæng i livet, en følelse af fællesskab og socialt tilhørsforhold samt en god evne til at håndtere hverdagsudfordringer og stress, der spiller en rolle i forhold til at give en god mental sundhed. Derudover er fysiske faktorer som fysisk sundhed og søvn også vigtige.

I forhold til omgivelserne er det både sociale faktorer og mere strukturelle faktorer, som spiller en rolle i forhold til en god mental sundhed. Det gælder blandt andet gode boligforhold, økonomisk sikkerhed, tilhørsforhold til andre og deltagelse i fællesskaber, gode familierelationer, trygge omgivelser, gode erfaringer i forhold til uddannelse og arbejde, social anseelse samt støttende relationer.

Sådan styrker du din mentale sundhed

Vennegruppe laver noget sammen

Hvis du gerne vil styrke din mentale sundhed, handler det om at gøre noget, som giver dit liv glæde, værdi og mening. Det gælder, uanset om du er ung eller voksen. ABC for mental sundhed har lavet tre huskeregler til, hvordan man kan styrke sin mentale sundhed. Det kan du gøre ved at:

  • lave noget aktivt
  • lave noget sammen med andre
  • lave noget der er meningsfuldt

At lave eller gøre noget aktivt handler om at holde sig både mentalt og fysisk aktiv. Motion og træning styrker din fysiske sundhed, hvilket også har indflydelse på din mentale sundhed. Derfor er det vigtigt, at du laver fysiske aktiviteter såsom at gå en tur, løbe, cykle eller spille fodbold. Du kan holde dig mentalt aktiv ved at holde din hjerne i gang med en god bog eller et spil.

At lave noget sammen med andre handler om at indgå i et fællesskab og skabe sociale relationer med andre. Når man er sammen med familie, venner og andre sociale relationer kan man bedre klare hverdagens udfordringer. Det kan derfor være en god idé at sørge for at være social sammen med andre.

At lave noget der er meningsfuldt handler om at finde ud af, hvad det er der giver dit liv mening og værdi, og så bruge din tid på det. Det behøver ikke kun at være et arbejde, hvor du hjælper andre mennesker. Det kan ligeså godt være et arbejde, hvor du laver noget du er god til, og som gør en forskel for dig. Når du gør noget, der føles meningsfuldt, vil du nemlig i højere grad få en følelse af livsglæde.

Få professionel hjælp til en bedre mental sundhed

Har du en dårlig mental sundhed, eller lider du af psykiske problemer som angst eller depression, kan det være svært at håndtere problemerne og styrke sin mentale sundhed selv. Her kan det derfor være nødvendigt at få professionel hjælp.

Der findes i dag flere måder du kan få hjælp til psykisk sygdom eller andre psykiske udfordringer på. Hvis du har en dårlig mental sundhed, men ikke har nogle psykiske sygdomme, som du kæmper med, kan det være en mulighed at få hjælp hos en coach eller en psykolog afhængig af, hvad det er du har brug for.

En coach vil kunne hjælpe dig med at arbejde med et problem, der er nu og her. Det kan fx være stress på arbejdet. En psykolog kan derimod hjælpe dig med at arbejde med dig selv og nogle vedvarende problemer, som måske er opstået i fortiden.

Døjer du med psykiske sygdomme som depression eller angst vil det typisk være en psykolog eller psykiater du skal gå til. Har du angst, kan du dog også få hjælp hos en hypnoterapeut. Mange med angst oplever en væsentlig forbedring ved at få hypnose mod angst. Det kan derfor være en mulighed, hvis du ikke har kunne se en forbedring ved hjælp af andre metoder som fx psykologsamtaler.