Har du de mest efterspurgte kompetencer?

Denne artikel indeholder reklamelinks

Robotterne kommer - hvad er de mest efterspurgte kompetencer i fremtiden?

Der findes mange bud på hvilke kompetencer, du skal besidde for at sikre dig et job i fremtiden. Vi dykker ned i nogle af de bud, der er, på de vigtigste kompetencer i fremtiden.

Digitale kompetencer til en digital verden

Der er ingen tvivl om, at vi lever i en digital verden. Digitale systemer er med til at effektivisere arbejdsprocesser og lette kommunikationen, og samtidig er informationssøgning blevet lettere end nogen sinde før.

IT-systemer fylder derfor en stor del af virksomhedernes hverdag i dag. E-mails bruges som kommunikationsmiddel, en hjemmeside er altafgørende for at få nye kunder, og derudover har virksomheden en række forskellige programmer og software, der understøtter hele virksomheden, herunder også arbejdsprocesser m.m.

Derfor er digitale kompetencer en af de vigtige kompetencer at have i fremtiden. Du behøver ikke være en haj til programmering og tale flydende .NET, PHP, C# eller lignende – med mindre det hører til din jobbeskrivelse.

Digitale kompetencer handler i høj grad om, at du er vant til at bruge en computer eller en telefon, og at du let kan sætte dig ind i nye systemer. For mange er Microsoft Word, Excel og Outlook standardprogrammer, og arbejder du med grafisk produktion kender du helt sikkert til Adobe-pakken.

Der findes dog et hav af andre systemer og programmer, som virksomhederne anvender: Økonomisystem, HR-system, lagerstyringssystem og så videre. Dette er kun overskrifter, for der findes naturligvis også flere forskellige økonomisystemer, HR-systemer og lagerstyringssystemer m.m.

Professionel problemknuser

Professionel problemknuser

En anden vigtig kompetence, som flere kilder peger på, er kompleks problemløsning, kreativitet og kritisk tænkning. Med disse kompetencer er du i stand til at undersøge en problemstilling og finde frem til en holdbar løsning. Med kreativitet kan du tænke ud af boksen og se problemet fra andre vinkler, hvilket vil hjælpe dig til at finde den bedste løsning på problemstillingen.

Med kritisk tænkning har du naturligt en kritisk tilgang til at finde den rette løsning til en problemstilling eller til løsningen af en anden opgave. Kritisk tænkning kan eksempelvis handle om at bruge logik til at finde frem til styrker og svagheder i forbindelse med et løsningsforslag.

Mange er bange for, at robotterne kommer til at overtage deres arbejdsopgaver på sigt. Selvom kunstig intelligens er i en vild udvikling, vil de ikke kunne overtage vores kompetencer inden for kompleks problemløsning, kreativitet og kritisk tænkning, og derfor bliver disse kognitive kompetencer også noget af det, der vil blive efterspurgt i fremtiden.

Sociale kompetencer

Én ting, som robotter og computere ikke kan tage fra os, er vores sociale kompetencer – lige som de ikke kan erstatte vores kognitive evner, som beskrevet i sidste afsnit. De sociale kompetencer dækker over evnen til at samarbejde, koordinering af mennesker og følelsesmæssig intelligens.

Dine sociale kompetencer kan eksempelvis være evnen til at overtale andre til at ændre deres holdning, forhandling samt at være bevidst om andres reaktioner og adfærd. Derudover skal du også være i stand til at samarbejde med andre – altså at tilpasse dine egne handlinger og adfærd i relation til andre.

De menneskelige og personlige kompetencer kommer altså til at fylde mere og mere, når virksomheder er på jagt efter en ny medarbejder. Her spiller de sociale kompetencer også ind i forhold til, om man overhovedet passer ind i virksomhedens kultur. Endeligt skal man kunne varetage og håndtere de systemer, som virksomheden anvender aktivt, hvorfor de digitale kompetencer også fortsat er vigtige.