Har du disciplin og selvkontrol?

saadan styrker du selvdisciplinenDet danske samfund har ændret sig enormt meget siden 90’erne, og det bliver kun mere og mere anderledes at være både barn, teenager, voksen og ældre i vores land. Det skyldes de nye generationers opvækst, være måde og ikke mindst de mange nye teknologier som giver os fordele og ulemper.

Flere og flere bliver forarget og rystet over de unges opførsel, og der er tegn på, at opdragelsen er blevet løs – og det har betydning for vores samfundsfremtid. Tendenserne er, at vi bliver for egoistiske og selvfede – og ingen skal være herre over os, for det kan vi selv være. Der er en kamp om, at få mest opmærksomhed, og negativ opmærksomhed er bedre end ingenting.

Hvordan er din opfattelse af vores samfund, oplever du det samme angående opdragelse og opførsel hos børn og unge i Danmark? I denne artikel ser vi på, om Danmark er blevet mindre disciplinere samt hvad det kan gøre ved vores fremtid både på arbejdet og i privatlivet.

Disciplin giver succes

saadan styrker du dit barn med disciplinBørn og unge bliver overladt mere og mere til sig selv i dag, og det skyldes i høj grad teknologien, men også vores travle hverdag. Mange forældre overlader deres børn til computere, telefoner og iPads – på den måde, får vi selv tid til at lave andre ting end at underholde vores børn.

Det er en hel forkert måde, at gøre tingene på. Børnene får kærlighed, når de voksne har tid til at give dem det, og ikke når børnene egentlig har brug for det. Det er en hård konstatering, men er der mon noget om snakken?

Det får store konsekvenser for både børnene selv, men også for vores samfundsfremtid. Børnene lærer ikke noget om disciplin og har derved ikke nogen indre styrke. Det får stor bebetydning for deres selvkontrol samt fremtid. For disciplin og selvkontrol giver en god indre styrke, som børnene kan bruge, når hverdagens mange fristelser og udfordringer rammer dem.

Disciplin giver børnene mange gode værktøjer med i rygsækken, og de vil blive bedre til at håndtere konflikter, usikkerhed og modgang generelt. Forskning inden for dette emne, har vist at børn med lav selvkontrol i gennemsnit for 3 gange højere sandsynlighed for at få en lav indkomst, sundhedsproblemer såsom spiseforstyrrelser og kriminalitet i flere former vil komme på straffeattesten – i forhold til de børn, som har selvkontrol og dermed disciplin.

Succes ved hjælp af disciplin hele livet

her er svaret paa bedre selvdisciplinUd i fremtiden kommer vi pludselig til, at de børn som ikke er blevet opdraget og ingen disciplin har fået og lært, skal ud i den virkelige verden, have rigtige jobs og overtage de store stillinger. Fortsætter samfundet på denne måde, vil der være brug for meget mere team- og lederudvikling på arbejdspladserne i Danmark.

Dette kan blive et fremtidigt problem, men heldigvis er der hjælp at hente. Disciplin og selvkontrol er vigtigt, ikke kun for vores egen fremtid, men også for vores samfund.

Gør dig selv, dine børn eller kommende børn og samfundet en tjeneste ved at videregive din gode disciplin og selvkontrol.